Llegeixi atentament aquestes condicions

Les presents Condicions Generals regularan expressament les relacions sorgides entre Tena-Falcón, SCP, c/ Bisbe Ruano 7, 25006 Lleida, Espanya, i amb CIF J25791484 (en endavant, "L'Orfebre Joiers") i els tercers (en endavant, "Usuaris" ) que es donin d'alta com a usuaris i / o adquireixin productes a través de la botiga online del lloc web oficial de L'Orfebre Joiers (http://www.orfebrejoiers.com ", d'ara endavant la " Botiga").

Obligacions de l'usuari

L'Usuari s'obliga, amb caràcter general, a utilitzar la Botiga, a adquirir els Productes i a utilitzar cadascun dels serveis de la Botiga de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic i el disposat en aquestes Condicions generals, i haurà així mateix abstenir-se d'utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament i gaudi de la Botiga per part dels Usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de L'Orfebre Joiers, els seus proveïdors, Usuaris o en general de qualsevol tercer.

Productes i preus

L'Orfebre Joiers es reserva el dret a decidir, en cada moment, els Productes que s'ofereixin als Usuaris a través de la Botiga. En particular, L'Orfebre Joiers podrà en qualsevol moment afegir nous Productes als oferts o inclosos en la Botiga, entenent que tret que es disposi una altra cosa, aquests nous Productes es regiran pel que disposen les presents Condicions Generals. Així mateix, L'Orfebre Joiers es reserva el dret a deixar de prestar o facilitar l'accés i utilització en qualsevol moment i sense previ avís de qualsevol de les diferents classes de Productes que s'ofereixen a la Botiga.

Els Productes inclosos en la Botiga es correspondran de la forma més fidedigna possible que permeti la tecnologia de visualització en web als Productes efectivament oferts. Les característiques dels Productes i els seus preus apareixen en la Botiga. Els preus indicats en la Botiga són en Euros i inclouen l'IVA, excepte indicació en contra.

Forma de pagament

En efectuar l'Usuari una compra, L'Orfebre Joiers li enviarà un correu electrònic, confirmant-li la compra. Aquest correu electrònic assignarà un codi de referència de la compra, i detallarà les característiques del Producte, el seu preu, les despeses d'enviament i les dades de les diferents opcions per efectuar el pagament dels Productes a L'Orfebre Joiers.

L'Usuari que adquireixi un producte a través de la Botiga haurà d'efectuar el pagament mitjançant els sistemes de pagament específicament detallats en la Botiga.

L'Orfebre Joiers arxivarà els documents electrònics en què es formalitzi el contracte, remetent una còpia a l'Usuari una vegada feta la compra.

La confirmació de la comanda enviada per L'Orfebre Joiers no té validesa com a factura, només com a comprovant de compra. L'Orfebre Joiers enviarà juntament amb el Producte la factura corresponent al mateix.

Devolució i reemborsament

De conformitat amb el que estableix la legislació vigent, té vostè dret a resoldre o desistir lliurement del contracte de compravenda del producte adquirit retornant el producte en el temps i en la forma que es detallen a continuació.

L'usuari té un dret de desistiment pel qual podrà posar-se en contacte amb L'Orfebre Joiers a través del correu electrònic a la següent adreça: info@orfebrejoiers.com i desistir de la compra en un termini no superior a catorze (14) dies naturals, comptats a partir de la recepció del Producte. El Producte s'haurà d'enviar juntament amb el formulari de desistiment degudament emplenat i una còpia de l'albarà de lliurament.

Podeu descarregar-vos el formulari de desistiment aquí.

El desistiment comporta la devolució de l'import pagat o la substitució del producte. En cas d'optar per la devolució de l'import, el client haurà d'indicar en el full de devolució les dades requerides a L'Orfebre Joiers per poder efectuar l'abonament. El termini per a aquest abonament serà l'establert en la Llei.

No es pot exercir el dret de desistiment quan el Producte no es retorni en perfectes condicions.

Servei d'atenció al client

Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l'Usuari podrà enviar un correu electrònic a l'adreça info@orfebrejoiers.com

Servei d'entrega a domicili

L'àmbit territorial de les vendes a través de la Botiga és exclusivament per al territori d'Espanya peninsular, de manera que el servei de lliurament només serà per a aquest territori. Els Productes comprats a través de la Botiga s'enviaran a la adreça de lliurament que l'Usuari indiqui una vegada comprovat el pagament, sent el termini màxim de lliurament el de trenta (30) dies establert per defecte en la Llei.

El servei de lliurament de L'Orfebre Joiers, es realitza en col·laboració amb diferents operadors logístics de reconegut prestigi. No es servirà a Apartats de Correus ni hotels o altres adreces no permanents si no és sota la responsabilitat de l'Usuari.

El cost dels enviaments no està inclòs en el preu dels Productes. En el moment d'adquisició del Producte, l'Usuari serà informat del cost exacte d'enviament.

Propietat intel·lectual i industrial

L'Usuari reconeix que tots els elements de la Botiga i de cada un dels Productes, la informació i materials continguts en els mateixos, les marques, l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, i els programes d'ordinador utilitzats en relació amb ells, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de la pròpia L'Orfebre Joiers o de tercers, i que les Condicions Generals no li atribueixen respecte a aquests drets de propietat industrial i intel·lectual cap altre dret diferent dels específicament contemplats en les mateixes.

Tret que fos autoritzat per L'Orfebre Joiers o si escau pels tercers titulars dels drets corresponents, oa menys que això resulti legalment permès, l'Usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desencadellar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició, o permetre l'accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits al paràgraf anterior. L'Usuari haurà d'utilitzar els materials, elements i informació a la que accedeixi a través de la utilització de la Botiga únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial dels materials, elements i informació obtinguts a través de els mateixos.

L'Usuari s'haurà d'abstenir d'eludir o manipular qualssevol dispositius tècnics establerts per L'Orfebre Joiers o per tercers en la Botiga.

Contrasenyes

L'Orfebre Joiers facilita l'ús de contrasenyes personals a l'usuari que es registri com a tal al lloc web. Aquestes contrasenyes serviran per a l'accés als serveis prestats per mitjà del lloc web. L'usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, els danys o conseqüències de tot tipus es derivin del trencament o revelació del secret. Per raons de seguretat, la contrasenya d'accés telemàtic als serveis vinculats al Lloc Web podrà ser modificada en tot moment per l'usuari. L'Usuari es compromet a notificar a L'Orfebre Joiers de forma immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya, així com l'accés per tercers no autoritzats a la mateixa.

Cookies

L'Orfebre Joiers utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les preferències mitjançant l'anàlisi dels teus hàbits de navegació. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per realitzar anàlisis d'ús i de mesurament de la nostra web per millorar els nostres serveis. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.

Si no vols que s'instal·li en el teu disc dur una cookie, pots configurar el teu programa de navegació per Internet per no rebre-les. Igualment, podràs eliminar les cookies lliurement. En el cas que decideixis desactivar les cookies, la qualitat i rapidesa del servei poden disminuir i, fins i tot perdre l'accés a alguns dels serveis oferts en L'Orfebre Joiers.

Llei aplicable i fur

Aquest web es regeix exclusivament per la normativa aplicable a Espanya, quedant sotmesos a ella tots els usuaris que visitin aquest web.

Garanties

D'acord amb el que estableix l'Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garantia en la Venda de Béns de Consum, tots els articles objecte d'aquest contracte es troben, amb caràcter general, garantits davant de qualsevol defecte de fabricació o disconformitat amb les qualitats que s'especifiquen en el contracte, durant un termini mínim de dos anys comptats des de la data de la recepció de cada un d'ells reconeixent al client seu dret a la reparació de l'article objecte del contracte, així com a la seva substitució, a la rebaixa del preu ia la resolució del contracte, resultant, si escau, la reparació i la substitució de l'article gratuïtes per al consumidor. El consumidor i usuari ha d'informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d'ella.

No s'inclouen les deficiències ocasionades per negligències, cops, ús o manipulació indegudes o materials sotmesos a desgast pel seu ús normal.