Benvingut a la pàgina web de  L'ORFEBRE JOIERS.

A continuació us exposem les condicions d'ús d'aquesta pàgina WEB. La navegació per aquesta pàgina WEB us atorga el rol d'usuari de la mateixa i, per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.

IDENTIFICACIÓ

De conformitat amb allò que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s'informa que http://joieriaorfebre.com és un domini de  l'   empresa  TENA- FALCÓN, SCP amb domicili social al C/Bisbe Ruano,7 baixos 25006 Lleida, telèfon 973271078 imail: orfebrelleida@telefonica.net .

La societat es denomina  TENA-FALCÓN, SCP amb CIF: J25791484.

NORMES D'UTILITZACIÓ

L'Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del Lloc Web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable a cada moment, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

Queda prohibit realitzar, per part seva, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d'aquesta WEB o un mal funcionament d'aquesta, incloent-hi la introducció de virus o similars.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Les pàgines de la WEB i la informació o els elements que conté, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals  TENA-FALCÓN, SCP  és titular o llicenciatària legítima.

Queda prohibida qualsevol modalitat dexplotació, incloent-hi qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, sense lautorització prèvia i expressa.

RESPONSABILITAT

La nostra intenció és oferir un lloc web que ofereixi un funcionament continuat i de màxima qualitat.

De tota manera, us informem que no podem garantir l'accés continuat, i que les pàgines es puguin trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

TENA-FALCÓN, SCP  no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.

TENA-FALCÓN, SCP  no es fa responsable dels perjudicis que se'n poguessin derivar, entre d'altres, de:

  1. Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors a les línies i xarxes de telecomunicacions2
  2. Intromissions il·legítimes mitjançant lús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació.
  3. Ús indegut o inadequat del Lloc Web.
  4. Errors produïts per un mal funcionament del navegador o per lús de versions no actualitzades del mateix. 

L'usuari, en cas de causar danys i perjudicis per ús il·lícit o incorrecte d'aquest lloc web, podrà ser reclamat dels danys o perjudicis causats.

Així mateix, l'usuari respondrà davant qualsevol dany i perjudici, que es derivi de l'ús per part seva de robots, spiders, ... o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del Lloc Web.

LEGISLACIÓ

Para la resolución de cualquier conflicto que pueda surgir con ocasión de la visita a nuestra WEB aconsejamos que se contacte directamente con nosotros a través de los datos de contacto que ofrecemos exponiendo   su caso, con la finalidad de llegar a un acuerdo amistoso entre las dos partes.

En caso contrario, la ley aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que conforman este aviso legal, así como cualquier cuestión relacionada con los servicios y productos del presente portal, será la ley española.

Si usted lo desea, la Comisión Europea facilita una plataforma de resolución de litigios en línea que se encuentra disponible en el siguiente enlacehttp://ec.europa.eu/consumers/odr/

Nuestra empresa y el Usuario acuerdan someterse a los Jueces y Tribunales de domicilio del Usuario, siempre que el mismo esté situado en territorio español y actúe en condición de consumidor.